Вверх

Публічна оферта

Договір публічної оферти про надання медичних послуг

Фізична особа-підприємець Чеховський Артем Олександрович (далі – «Виконавець»), який діє на підставі Ліцензії МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики Ліцензія на медичну практику №728 від 05.11.2015р., зі змінами Наказів Міністерства охорони здоров’я України №97 від 09.02.2017р., №86 від 18.01.2018р., №811 від 11.04.2019р., №1553 від 05.07.2019р., №257 від 05.02.2020р., №382 від 18.02.2020р. (ідентифікаційний номер 2977310050) публікує цю публічну оферту про надання послуг

Відповідно до вимог статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою http://www.chekhovskyy.in.ua, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи на нижчевикладених умовах:

 1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:

1.1.1. Медична послуга – певна сукупність дій (консультаційних та лікувально-діагностичних), які здійснюються Вихонавцем / його працівниками в інтересах Пацієнта з метою профілактики, діагностики та лікування захворювань відповідно до законодавства України (далі – «Послуга»). Перелік медичних та інших супутніх до них послуг, а також їхня вартість викладені на офіційному Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця.

1.1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.1.3. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом замовлення (в т.ч. в телефонному режимі) та/або попередньої оплати послуг Замовником; та/або заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма №003-6/о), примірник якої знаходиться в Виконавця; та/або вчинення інших Підтверджуючих дій та засвідчує факт його укладення.

1.1.4. Сторони – Пацієнт та Виконавець.

1.1.5. Пацієнт – фізична особа, що акцептувала публічну оферту Виконавця / уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.

1.1.6. Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначений наказом Виконавця та / або Правилами перебування та обслуговування пацієнтів. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.


Контакти

м. Львів

 • вул. Гординських, 4
 • (бічна Коновальця)
 • тел. (097) 015-04-01

м. Борислав

смт. Славське

 • вул. Архангельського 3А
 • на базі Медичного центру «Турбота»
 • тел. (096) 110-12-98

м. Червоноград

м. Тернопіль

м. Ужгород

 • вул. Другетів, 97
 • (на базі клініки «Естімед»)
 • тел. (095) 658-90-92

с. Ільниця

 • вул. Центральна, 28 В, МЦ «Anidiclinic»
 • тел. (097) 801-12-00

м. Володимир-Волинський

Записатись на прийом